Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (HACCP)

Στις 23 Δεκέμβριου 2014, η «ΠΑΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» πιστοποιήθηκε από τον διεθνή φορέα πιστοποιήσεων BUREAU VERITAS  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Σύστημα HACCP.

Με την πράξη αυτή αποδείξαμε για μια ακόμα φορά την αφοσίωσή μας αλλά και την δέσμευση ως προς την ασφάλεια και τη ποιότητα με την οποία παράγουμε αλλά και διανέμουμε προϊόντα πάγου στους πελάτες μας.