ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

pagodynamiki_machines

Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων – Σύστημα Αυτοελέγχου (HACCP)

Η «ΠΑΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» έχει αναπτύξει και τηρεί Σύστημα Αυτοελέγχου HACCP σύμφωνα με τον Κανονισμό 2004/852/ΕΚ.

Στις 23 Δεκέμβριου 2014, η «ΠΑΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Σύστημα HACCP.

Η «ΠΑΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» δίνει δείγματα νερού και πάγου για χημική και μικροβιολογική ανάλυση τρεις (3) φορές κάθε έτος και διαθέτει αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

pagodynamiki_machine

Εκπαίδευση προσωπικού

Η  «ΠΑΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»  έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων σε σεμινάριο εγκεκριμένο από τον ΕΦΕΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό 2004/852/ΕΚ.

 

Παγοδυναμική Βιοτεχνία Παγόκυβων